مسابقات کاراته شوتوکان “ریو بوکای کاراته” در سالن بعثت کرج