افتخارات کسب شده الناز شرفات

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده الناز شرفات را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام اول کاتا و مقام سوم کومیته در مسابقات کشوری سبک شوتوکان JKS ، سال ۱۳۹۴

• کسب مقام اول کاتا و مقام دوم کومیته در مسابقات دهه فجر، سال ۱۳۹۴

 

افتخارات کسب شده الناز شرفات