افتخارات کسب شده حنانه علیزاده

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده حنانه علیزاده را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام دوم کاتا تیمی در مسابقات کشوری تهران، سال ۱۳۹۳

• کسب مقام سوم کومیته در مسابقات کشوری شهریار، سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول کاتا انفرادی – مقام سوم کاتا تیمی – مقام دوم کومیته در مسابقات شهرستان فردیس، سال ۱۳۹۳

• کسب مقام دوم کاتا انفرادی – مقام اول کاتا تیمی در مسابقات شهرستان ملارد، سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول کاتا تیمی در مسابقات کشوری ماهدشت، ۱۳۹۳

• کسب مقام اول در کاتا انفرادی و تیمی در مسابقات شهرستان ملارد، سال ۱۳۹۲

• کسب مقام سوم کومیته در مسابقات شهریار، سال ۱۳۹۱

افتخارات کسب شده حنانه علیزاده