افتخارات کسب شده سمیرا هوشیار

شما می توانید لیست افتخارات کسب شده سمیرا هوشیار را در زیر مشاهده نمائید:

• کسب مقام اول کومیته در مسابقات قهرمانی مسابقات فردیس، بهمن ماه سال ۱۳۹۳

• کسب مقام اول کومیته و مقام دوم کاتا در مسابقات قهرمانی استان، اسفند ماه سال ۱۳۹۱

• کسب مقام دوم کاتا تیمی در مسابقات قهرمانی استان، مهرماه سال ۱۳۹۱

• کسب مقام سوم کاتا در مسابقات کشوری در ملارد، شهریور ماه سال ۱۳۹۰

• کسب مقام اول کاتا تیمی در مسابقات انتخابی استان البرز، بهمن ماه سال ۱۳۸۹

 

افتخارات کسب شده سمیرا هوشیار