صفحه شخصی خانم سکینه محرّمی یگانه

شما می توانید در زیر اطلاعات درج شده در صفحه شخصی خانم سکینه محرّمی یگانه را مشاهده نمائید:

سرکار خانم سکینه محرّمی یگانه

استان: زنجان

درجه مربیگری:  درجه ۲ ملی کاراته

درجه داوری:  ممتاز ملی کومیته  /  JA  کاتا

درجه کمربند:  مشکی (دان ۶ کاراته)

سایر درجات مربیگری: مربیگری درجه ۲ ملی دفاع شخصی ناجا  /  مربیگری درجه ۲ جوجیتسو

سایر مدارک: دان ۲ دفاع شخصی

صفحه شخصی خانم سکینه محرّمی یگانه