صفحه شخصی خانم فاطمه عبدالغفوریان

شما می توانید در زیر اطلاعات درج شده در صفحه شخصی خانم فاطمه عبدالغفوریان را مشاهده نمائید:

سرکار خانم خانم فاطمه عبدالغفوریان

استان: البرز

درجه مربیگری:  درجه ۲ ملی کاراته

درجه داوری:  رفری C

درجه کمربند:  مشکی (دان ۴ کاراته)

 

صفحه شخصی خانم فاطمه عبدالغفوریان