صفحه شخصی فرح موسائی

شما می توانید در زیر اطلاعات درج شده در صفحه شخصی فرح موسائی را مشاهده نمائید:

سرکار خانم فرح موسائی

استان: تهران

درجه مربیگری:  درجه  ۱  ملی کاراته

درجه داوری:  درجه RB

درجه کمربند:  مشکی (دان ۴ کاراته)

صفحه شخصی فرح موسائی