صفحه شخصی مرضیه رمضانی

شما می توانید در زیر اطلاعات درج شده در صفحه شخصی مرضیه رمضانی را مشاهده نمائید:

سرکار خانم مرضیه رمضانی

استان: لرستان

درجه مربیگری:  درجه ۳  ملی کاراته

درجه داوری:  درجه RC

درجه کمربند:  مشکی (دان ۳ کاراته)