صفحه شخصی نگار نوین فرد

شما می توانید در زیر اطلاعات درج شده در صفحه شخصی نگار نوین فرد را مشاهده نمائید:

سرکار خانم نگار نوین فرد

استان: زنجان

درجه داوری:  JC  کاتا و JB  کومیته

درجه کمربند:  مشکی (دان ۳  کاراته)

سایر مدارک: دان ۱ جوجیتسو

صفحه شخصی نگار نوین فرد