ثبت نام در سایت

register-banner

ایجاد اکانت جدید

انتخاب سطح اشتراک

  •   عضویت روزانه - 15000 ریال -  1 Day
    شما یک روز می توانید به صورت نامحدود از مطالب سایت استفاده نمائید.
  •   عضویت ماهانه - 200000 ریال -  1 Month
    شما به مدت یک ماه به صورت نامحدود می توانید از امکانات سایت استفاده نمائید (این عضویت شامل بخش تیم ها خواهد بود).
  •   عضویت سه ماه - 500000 ریال -  3 Months
    شما به مدت سه ماه به صورت نامحدود می توانید از امکانات سایت استفاده نمائید با خریداری این اشتراک در واقع شامل تخفیف هم شده اید (این عضویت شامل بخش مسابقات ویدئوهای مهرایرانیان خواهد بود).