مسابقات سال ۲۰۱۲

جدیدترین ویدئوها و فیلم های مسابقات کاراته، ویدیو مسابقات سال ۲۰۱۲ کاراته را اینجا مشاهده نمایید.

مسابقات سال 2014 - مسابقات سال 2012همچنین می توانید ویدئوهای ما را در آپارات دنبال کنید.


 مسابقات جهانی کاراته زنان سال 2012 (فینال کاتا بین فرانسه و ژاپن)

 


فینال مسابقات جهانی کاراته زنان سال 2012 (فینال کاتا تیمی بین ایتالیا و ژاپن)

 


 مسابقات جهانی کاراته مردان سال 2012 (فینال کاتا تیمی بین ایتالیا و ژاپن)